VILKÅR Holmsbu Resort

Firmaopplysninger
Navn: Holmsbu Aktiv AS
Org.nr.: 925 218 901
Firmaadresse: Norderhaug Flendalsvegen 298, 2420 TRYSIL                                                         

Adresse Holmsbu Resort: Rødtangveien 18, 3484, Holmsbu

Generelt
Man må være over 18 år for å leie våre som, leiligheter og sjøboder. Det forventes at man behandler utleieobjekter med forsiktighet, ikke forstyrrer naboer og følger våre ordensregler for området.

 

Booking er gjeldende fra dato bookingbekreftelse fra Holmsbu Resort til leietaker/ gjest. Bookingbekreftelse skjer pr. d.d. pr. mail, og til samme mailadresse som ble oppgitt i bookingskjema. Holmsbu Resort kan ikke lastes for eventuelle feil eller mangler som leietaker/ gjest har oppført i bookingskjema/ bookingforespørsel.

 

Holmsbu Resort tar forbehold ved eventuelle skrivefeil på alle våre markedsplattformer. Det kan også være avvik fra bilder som er presentert på våre markedsplattformer.

 

Holmsbu Resort står ikke ansvarlig for erstatning utover innbetalt leiebeløp. Ved feil mangler vil dager som feil/ mangler gjorde seg gjeldende være underlag for eventuelle refusjoner.

Betaling av opphold
Oppholdet vil bli forhåndsfakturert med hele leiebeløpet med forfall 7 virkedager før startdato for leie, såfremt ikke annet er avtalt. Ved booking av rom/ leiligheter/ sjøbod i perioden 7 virkedager til start leieperiode, skal hele leieperioden betales i resepsjon ved ankomst.

Leietakers plikter
Leietaker plikter å behandle utleie-enheten, med tilhørende inventar og utstyr, i og tilknyttet utleieenheten, slik at ingen skade eller unødig slitasje oppstår. Leietaker er direkte erstatningspliktig for tap eller skade han/hun påfører utleie eiendommen. Det skal være ro i boenheten etter kl. 23.00, slik at naboer ikke blir forstyrret. Uro og bråk kan medføre utkastelse med umiddelbar virkning og uten refusjon av leiebeløp.

Ved eventuelle skader og feil i og utenfor utleie-enheten må leietaker gi Holmsbu Resort umiddelbar beskjed.

Sjekk før ankomst at det er tillatt å ta med husdyr i utleieenheten.

 

RØYKING ER FORBUDT PÅ ALLE ROM OG LEILIGHETER. Brudd på røykeforbudet inne kan medføre kostnader i forbindelse med nedvasking (kr. 3000,-)

Ved betaling av oppholdet aksepteres også disse betingelser av leietaker.

AVBESTILNGSVILKÅR

 

Avbestilling
Avbestilling av opphold kan skje innen 7 dager før start for leieperioden, etter dette kreves det innbetalt for hele leieperioden. Ved avbestilling trekkes et administrasjonsgebyr på 500,-. Ved avbestilling p.g.a. sykdom må dette dekkes av leietakers (din) reiseforsikring.

 

Annet
Dersom utleieenheten av en eller annen grunn ikke lenger står til disposisjon for Holmsbu Resort forbeholder vi oss retten til å avbestille/ombooke oppholdet uten mulighet for krav til erstatning. Eventuell innbetalt leie vil da bli returnert 100%.