Holmsbu Marina

 

Sjøveien til velvære

 

Vakkert plassert helt nede i fjæra mellom fjordperlene Holmsbu og Rødtangen er Holmsbu Resort nærmest et eget lite samfunn. Eventyrlig natur og fokusert gjestfrihet – ca. halvannen times seiling fra Oslo.

På Holmsbu Resort, der vann møter strand, møtes kropp og sjel. Blant vakre villaer og koselige sjøboder finner du stillheten og roen som pleier sansene og myker opp en øm hverdag.

Egnede aktiviteter på Holmsbu Resort kan være så mangt.

Vi tilbyr både gjesteplasser og båtplass på åremål.

Båtplasser (PDF) / GoMarina link:

GoMarina.png

 

Ordensregler

§ 1. Generelt

Det påhviler plassleier og andre besøkende i marinaen å utvise god skikk og bruk, og ta hensyn til anlegget og øvrige brukere, slik at det skapes et godt og trivelig forhold blant alle som bruker havna. Det påhviler plass leiere og alle andre brukere et ansvar for å bidra til at marinaen og havneområdet for øvrig er rent og ryddig til enhver tid. Ferdsel på molo og sjøanlegg samt bruk av anlegget for øvrig skjer på eget ansvar og risiko. Det oppfordres til å bruke redningsvest til enhver tid når man ferdes på flyteanlegget eller om bord i båten.

 

§ 2. Skade på anlegg mv.

Plassleier og andre besøkende er ansvarlig for skader som måtte oppstå på anlegg, båtplass, andre båter eller annen manns eiendom for øvrig, som er forårsaket av plassleier eller andre besøkende, plassleier båt, eller noen plassleiersvarer for.

 

§ 3. Maks hastighet

Maks hastighet i havneområdet skal ikke overstige 5 knop. Ved ferdsel i havneområdet plikter den som fører båten å påse at det ikke skapes hekkbølger eller at ferdselen for øvrig skjer på en måte som er egnet til å skade anlegget eller andre båter.

 

§ 4. Søppel

Det er forbudt å kaste søppel eller andre forurensende ting i havna eller havneområdet for øvrig. Søppel skal kastes i søppelkasser, som vil være plassert på land for normalt avfall. Kildesortering skal utføres etter nærmere anvisning.

 

§ 5. Olje

Oljeholdige vesker skal dumpes i spesielle containere for olje.

 

§ 6. Sløying av fisk mv.

Sløying av fisk eller fiskerensing skal være utført før en ankommer havneområdet.